?>
Professor de català ptresencial
Professor presencial de català per donar classes durant un trimestre a les instalacions d'una empresa al centre de Barcelona. Horari. Els dimecres de 10:00 a 12:00. Imprescindible, 2 anys mìnim d'experiència. Inici 17 de març